Atrium wieowca ALTUS wypenione sztuk najwyszej prby

2005.05.29 Nasza Polonia

W czwartek, 19 maja, w katowickim wieowcu ALTUS rozpocza si wystawa bdca czci najwikszej w Polsce ekspozycji prac Jana de Weryhy-Wysoczaskiego. "Epifanie natury w pno-nowoczesnym wiecie" to zbir ponad stu rzeb twrcy pracujcego w drewnie, na stae mieszkajcego w Hamburgu. Pozostae prace wystawiane s w galerii Szyb Wilson.

Katowicka wystawa to trzeci kontakt artysty z polsk publicznoci. Rzeby Jana de Weryhy-Wysoczaskiego prezentowane byy rwnie w galeriach USA, Belgii, Niemiec, Szwajcarii. W 1998 roku artysta zosta laureatem I nagrody, Prix du Jury Salonu Wiosennego w Luksemburgu. Staym miejscem ekspozycji prac
absolwenta gdaskiej Wyszej Szkoy Sztuk Plastycznych jest galeria Ausbesserungswerk w Hamburgu.

Ze wzgldu na rekordow liczb obiektw jak rwnie moliwo zaprezentowania dorobku artysty moliwie najszerszej publicznoci, ekspozycja prezentowana jest w dwch miejscach: w atrium wieowca ALTUS oraz w galerii Szyb Wilson. To okazja spotkania z intrygujc twrczoci, ktrej podstawowym tworzywem jest drewno, w dwch skrajnie odmiennych miejscach. Wntrze najnowoczeniejszego na lsku wieowca oraz postindustrialna hala opuszczonej kopalni to "dwie twarze regionu". Ich zderzenie z uniwersalnym i ponadczasowym tworzywem rzeb zapewnia dodatkowe doznanie estetyczne.

- Moja artystyczna koncepcja polega na procesie zgbienia istoty drewna jako materiau, zrozumienia jego struktury - mwi Jan de Weryha-Wysoczaski - Interesuje mnie stopie moliwoci  ingerencji w drewno w takiej mierze, by nie utracio ono poprzez to niczego ze swej wasnej tosamoci.

Wystaw w atrium budynku ALTUS mona zwiedza do 15 czerwca, ekspozycja w galerii Szyb Wilson dostpna bdzie do 31 sierpnia.

Informacje o budynku ALTUS

ALTUS to najwyszy i najnowoczeniejszy budynek na lsku. 30 - kondygnacyjny biurowiec pooony jest w centrum Katowic, midzy ulicami Uniwersyteck a Piastowsk, niedaleko katowickiego Spodka. Trjbryowy obiekt o powierzchni 66 tys. mkw. mieci hotel, powierzchnie biurowe, kino, pasa handlowy oraz cz rekreacyjn. Standard powierzchni, infrastruktura budynku oraz system zarzdzania klasyfikuj go do grupy tzw. inteligentnych biurowcw klasy A.

A artyku z Gazety Wyborczej

GAZETA WYBORCZA, KATOWICE, 23 marca 2005, ukasz Kabasiak

"Rzeby Jana de Weryhy-Wysoczaskiego na wystawie w Katowicach Katedra pena drewna"

Moje rzeby s pomnikiem wystawionym drzewom - mwi Jan de Weryha-Wysoczaski, ktry zamieni wanie dawn cechowni kopalni, czyli galeri Szyb Wilson ze wityni wgla w wityni drewna.

Wydawao si, e zapenienie przez jednego artyst wielkiej przestrzeni galerii Szyb Wilson w Katowicach (do tego jeszcze ciekawie) bdzie niemoliwe. Ale zaproszenie dosta Jan de Weryha-Wysoczaski i w dwa tygodnie stworzy w Wilsonie wspania wystaw. Cho nie ma tam niczego innego ni surowe drewno.

- Moje rzeby s pomnikiem wystawionym drzewu - mwi Wysoczaski i nie ma lepszego klucza dla jego dzie ni to stwierdzenie. Bo artysta koncentruje si na tworzywie, nie na symbolice. - Sztuka nie musi mie celw praktycznych. Ma tylko dziaa na odbiorc - to jego motto. W Wilsonie dziaa na pewno. Raz swoj skal, kiedy Wysoczaski zapenia citymi pniami topl ca nisz w dawnej cechowni. Innym razem pomysem na uformowanie kawaeczkw kory w fantazyjn rzeb.

Caa praca artysty sprowadza si przede wszystkim do nadawaniu drewnu okrelonego porzdku. - Moja wystawa w odzi zostaa nazwana "Drewno - archiwum". Zdaem sobie spraw, e rzeczywicie archiwizuj drewno - mwi artysta. Tym, co "dziaa" w rzebach i rzebiarskich instalacjach Wysoczaskiego jest rytm. Artysta ukada kawaki surowego drewna w proste kombinacje na pododze albo zamyka w ramach, jak obrazy. W tej absolutnej prostocie jest cay geniusz jego sztuki. Gra take z przestrzeni Wilsona, wykorzystujc wszystkie pomieszczenia.

- Ta galeria przypomina mi katedr. Przez rodek biegnie nawa gwna, a te mae pomieszczenia to nawy boczne - porwnuje rzebiarz. Wysoczaski przerobi j w takim razie na wityni drewna.

Ekologiczny wymiar tej sztuki jest a nazbyt oczywisty. Wysoczaski uywa tylko drewna z drzew przeznaczonych do wycicia lub przewrconych przez wiatr. Nie uznaje te barwienia. Jeli ju, to opala niektre swoje dziea, co jest procesem jak najbardziej naturalnym.

Sztuka Wysoczaskiego budzi wyjtkowo dobre emocje. Jest co pierwotnego w naszym sposobie patrzenia na drewno i artysta dobrze to wykorzystuje.

Korzysta przy tym z najlepszych wzorw - z natury. - Kiedy si tym zajem baem si, e po kilku pracach wyczerpi wszystkie moliwoci. Teraz widz, e ycia mi nie starczy, bo staram si dotrze do sedna tajemnic natury - umiecha si artysta.

Rzeby Jana de Weryhy-Wysoczaskiego zostan w galerii Szyb Wilson do sierpnia. Wystawa w galerii Szyb Wilson jest trzeci, indywidualn prezentacj artysty w Polsce. Jego tourne rozpoczo si w ubiegym roku w Orosku. Jan de Weryha-Wysoczaski urodzi si w Gdasku, tam skoczy studia artystyczne. W 1981 roku wyjecha do RFN i osiad w Hamburgu. Razem z innym niemieckim artyst odremontowa hal na przedmieciach miasta, gdzie przez lata mia swoj pracowni. Jest autorem pomnika upamitniajcego Polakw deportowanych po Powstaniu Warszawskim, ktry stoi pod Hamburgiem. W 2003 otworzy w tym miecie swoj sta galeri.

Kilka fotografii prac i zdjcia z otwarcia wystawy